Særdeles velbesøgt rejsegilde

På forhånd havde vi inviteret ALLE interesserede til rejsegilde i Holbæk Sportsby torsdag den 14. september 2017. Det var derfor en stor glæde at byde velkommen til både unge og ældre, erhvervsfolk, foreninger, politikere, håndværkere og samarbejdspartnere i det hele taget. Et rejsegilde der på denne måde brød lidt med traditionerne, idet rejsegilder normalt kun holdes for håndværkerne og arkitekter i en forholdsvis snæver kreds. Holbæk Sportsby er og bliver for ALLE – det var baggrunden for at invitere bredt. De mange taler berørte alle de fire værdier, som Sportsbyen bygger på :

Fællesskab – Samarbejde – Bevægelse – Sundhed

Borgmester Søren Kjærsgaard lagde ud og herefter fulgte Thomas Kullegaard og Morten C. Henriksen, Erhvervsminister Brian Mikkelsen, Administrerende Direktør Lars Petersson, Næstformand for Kultur, Fritid & Samarbejde Bjarne Kongsted, Generalsekretær i Badminton Europe Confederation Brian Agerbak og formand for ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” Pernille Kruse sluttede talerækken af.

TAK til alle for det store fremmøde, og for en fantastisk Rejsegilde eftermiddag.

Desværre kunne vi ikke – p.g.a. den megen regn – vandre op på ”Bjerget”, men når Holbæk Sportsby er ”lukket” af håndværkerne inden jul, vil vi invitere til Åbent Hus eller Åbent Byggeri, hvad vi skal kalde det.

P.t. er der intet, der tyder på, at ibrugtagningen af Holbæk Sportsby bliver forsinket i.f.t. den 1. januar 2019.

Der vil løbende komme flere billeder fra Rejsegildet på denne side.

Venlig hilsen
Bestyrelsen Fonden Holbæk Sportsby