Overvældende flot besøg til Åben Sportsby den 1. september

I april måned besøgte ca. 2.500 gæster Åben Sportsby, og det antal var større end forventet. Lørdag den 1. september 2018 besøgte ca. 8.000 Holbæk Sportsby – det antal overgår ALLE forventninger og de vildeste drømme. Bilerne kørte ind på området i en lind strøm, og bilkøerne til begge sider på Omfartsvejen var lange. Der skal – sammen med Holbæk Kommune – ses nærmere på tilkørsels- og frakørselsforhold, når Sportsbyen i fremtiden skal afholde større events og arrangementer.

Grundet den store tilstrømning blev velkomsten udsat fra kl. 14.00 til kl. 14.10, hvor direktør Carsten Damgaard bød de mange glade gæster velkommen. Herefter kunne alle i ro og mag gå rundt i den store Sportsby og beundre den imponerende bygning. Bandet The Off Beats underholdt fra kl. 14.30 – 15.00. Flere af foreningerne havde arrangeret aktiviteter i de forskellige haller og sale, ligesom Holbæk Sundhedscenter stod klar med præsentationer og dialog. Holbæk Kajak Klub viste deres kunnen med kajakkerne i den store sø i ankomstområdet til Holbæk Sportsby, og så blev gæsterne budt på gratis kaffe, og der var mulighed for køb af vand og øl.

Stor TAK til alle for den positive interesse og det store fremmøde. Mange gode spørgsmål blev besvaret og gode ideer kom på bordet. Holbæk Sportsby kan meget mere, end vi i dag forestiller os.
Begrebet ”Frivillighed” vil blive introduceret i Holbæk Sportsby. Mange har allerede henvendt sig og adskillige tilkendegav interesse på Åben Sportsby om, hvordan man kan blive en del af et ”Frivilligkorps” i Sportsbyen. Selve konceptet bliver præsenteret i løbet af efteråret, for selvfølgelig skal de mange ildsjæle og interesserede have mulighed for at blive en del af Holbæk Sportsby i større eller mindre omfang – på frivillig basis.

Selv om Åben Sportsby var annonceret til at slutte kl. 16.00, blev uret hen ad 18.00, inden de sidste forlod området – en stor oplevelse rigere. Og også med en tanke på, om Sportsbyen nu bliver klar til ibrugtagning den 31. december 2018.

Endnu en gang TAK til alle for en forrygende Åben Sportsby!

På billederne ses nogle af de mange besøgene, biler på vej ind, biler i kø på Omfartsvejen og billeder fra aktiviteterne i svømmecentret. Musikerne i de grønne skjorter er The Off Beats som leverede super underholdning.