Økonomichefen er ansat.

 

Det er en stor glæde at informere om, at Peter Burchardt er ansat som Økonomichef i Holbæk Sportsby med tiltrædelse den 1. oktober 2018. Peter er 50 år, og bor i St. Merløse sammen med fruen Lene – sammen har de tre større børn. Peter er uddannet revisor, og har erfaring fra jobs som Økonomichef hos bl.a. Sanistål igennem en årrække og senest som Økonomichef hos Gisselfeld Kloster – også med ansvar for IT.

Peter er selvfølgelig meget sportsinteresseret og løber bl.a. Marathon.

Vi glæder os til et godt og mangeårigt samarbejde med Peter, som allerede nu også lægger ”interessetimer” i jobbet forud for hans tiltrædelse den 1. oktober 2018!

 

Venlig hilsen/ Kind regards

Carsten Damgaard
Direktør – tlf. (+45) 2271 2017

 


Peter Burchardt

Driftschefen i Holbæk Sportsby er nu på plads.

Det er en stor glæde at informere om, at Anders Ravnholt Rosairus er ansat som den første Driftschef i Holbæk Sportsby med tiltrædelse den 1. november 2018. Anders er 39 år, har en søn på 9 år, og er bosiddende i Holbæk sammen med sin kæreste Karina. Anders er uddannet tømrer og snedker og har en uddannelse som Ejendomstekniker ved Syddansk Universitet. Siden 2009 har Anders været ansat hos SEAS-NVE med ansvar for vedligeholdelse og drift af bygninger samt vedligehold af ude arealer på transformerstationer i Vestsjælland. Anders byder også på erfaring med ledelse af mindre grupper af medarbejdere.

VI glæder os til et spændende og mangeårigt samarbejde med Anders, som allerede nu er villig til at lægge ”interessetimer” i sit kommende job (og har allerede gjort det) under hensyntagen til forpligtelserne i hans nuværende job.

Overvældende flot besøg til Åben Sportsby den 1. september

I april måned besøgte ca. 2.500 gæster Åben Sportsby, og det antal var større end forventet. Lørdag den 1. september 2018 besøgte ca. 8.000 Holbæk Sportsby – det antal overgår ALLE forventninger og de vildeste drømme. Bilerne kørte ind på området i en lind strøm, og bilkøerne til begge sider på Omfartsvejen var lange. Der skal – sammen med Holbæk Kommune – ses nærmere på tilkørsels- og frakørselsforhold, når Sportsbyen i fremtiden skal afholde større events og arrangementer.

Grundet den store tilstrømning blev velkomsten udsat fra kl. 14.00 til kl. 14.10, hvor direktør Carsten Damgaard bød de mange glade gæster velkommen. Herefter kunne alle i ro og mag gå rundt i den store Sportsby og beundre den imponerende bygning. Bandet The Off Beats underholdt fra kl. 14.30 – 15.00. Flere af foreningerne havde arrangeret aktiviteter i de forskellige haller og sale, ligesom Holbæk Sundhedscenter stod klar med præsentationer og dialog. Holbæk Kajak Klub viste deres kunnen med kajakkerne i den store sø i ankomstområdet til Holbæk Sportsby, og så blev gæsterne budt på gratis kaffe, og der var mulighed for køb af vand og øl.

Stor TAK til alle for den positive interesse og det store fremmøde. Mange gode spørgsmål blev besvaret og gode ideer kom på bordet. Holbæk Sportsby kan meget mere, end vi i dag forestiller os.
Begrebet ”Frivillighed” vil blive introduceret i Holbæk Sportsby. Mange har allerede henvendt sig og adskillige tilkendegav interesse på Åben Sportsby om, hvordan man kan blive en del af et ”Frivilligkorps” i Sportsbyen. Selve konceptet bliver præsenteret i løbet af efteråret, for selvfølgelig skal de mange ildsjæle og interesserede have mulighed for at blive en del af Holbæk Sportsby i større eller mindre omfang – på frivillig basis.

Selv om Åben Sportsby var annonceret til at slutte kl. 16.00, blev uret hen ad 18.00, inden de sidste forlod området – en stor oplevelse rigere. Og også med en tanke på, om Sportsbyen nu bliver klar til ibrugtagning den 31. december 2018.

Endnu en gang TAK til alle for en forrygende Åben Sportsby!

På billederne ses nogle af de mange besøgene, biler på vej ind, biler i kø på Omfartsvejen og billeder fra aktiviteterne i svømmecentret. Musikerne i de grønne skjorter er The Off Beats som leverede super underholdning.

 

 

Lederen af træningscentret i Holbæk Sportsby er udpeget

Holbæk Sportsby vil fra ibrugtagning den 31. december 2018 også kunne tilbyde et træningscenter på ca. 1.500 m2. Leder af træningscentret bliver 40-årige Ronnie Stokholm, der er kendt i lokalområdet og har mange års succesrig erfaring med drift af et træningscenter.

Ronnie Stokholm skal stå for indretningen og han skal være daglig leder af Sportsbyens Træningscenter, som navnet bliver.

Kristian Ellis Larsen, 24 år, ligeledes kendt fra lokalområdet og med flere års erfaring fra branchen, er også ansat til at bistå Ronnie med indretningen, og vil fra ibrugtagning være en del af den daglige drift i træningscentret.

Læs hele pressemeddelelsen her

 


Kristian Ellis Larsen og Ronnie Stokholm

Holbæk Sportsby inviterer igen indenfor

Forårets ”Åben Sportsby” blev et tilløbsstykke med ca. 2.500 besøgende, og nu inviteres alle interesserede igen til at opleve, hvor langt det store og spændende byggeri er kommet.

Lørdag den 1. september 2018 – nøjagtig fire måneder før ibrugtagningen – afholdes ”Åben Sportsby” kl. 14:00 – 16:00.

Læs hele pressemeddelelsen her.

 

Økonomichef til Holbæk Sportsby

Holbæk Sportsby åbner til Nytår 2018/19. Et unikt idræts-og sundhedscenter der samler mange foreninger, Holbæk Sundhedscenter og borgere i Holbæk Kommune. Vores værdier bygger på Fællesskab –Samarbejde – Bevægelse – Sundhed. Holbæk Sportsby består af mange idrætsfaciliteter, herunder et stort svømmecenter, Holbæk Sundhedscenter, som bliver samlet i en bygning på ca. 23.000 etagemeter beliggende på ca. 46 hektar stort område. Se mere på www.holbaeksportsby.dk.

Vi har brug for en nøglemedarbejder, der er ekspert i økonomistyring og IT, og samtidig agere leder for et antal medarbejdere.

Læs hele stillingsopslaget her.

 

Holbæk Sportsby søger nu to ledere

Holbæk Sportsby slår dørene op til årsskiftet, og driftsorganisationen kommer så småt på plads hen over de kommende måneder. Direktør Carsten Damgaard er ansat pr. den 1. maj, og nu følger stillingsopslag på Økonomichef og Driftschef med ansættelse omkring den 1. september 2018.

”Det er to vigtige positioner i vores kommende organisation. Vi skal holde styr på økonomien og administrationen fra dag ét. IT kommer til at ligge under økonomichefens ansvarsområde, mens driftschefen får ansvaret for den totale tekniske drift – herunder CTS, ventilation og vandbehandling m.m. Vedligehold ude og inde hører også under Driftschefens ansvarsområde” udtaler Carsten Damgaard.

Læs hele pressemeddelelsen her.

Nyt logo til Holbæk Sportsby

Det går hurtigt fremad med etableringen af Holbæk Sportsby, som forventes at stå klar den 1. januar 2019. Både indretningen af den imponerende bygning og de inspirerende udenomsarealer med bl.a. tribune, atletikstadion, fodbold-, tennis- og padelbaner samt motionsstier begynder for alvor at tage form. Det er derfor blevet tid til et nyt logo for Holbæk Sportsby.

“Det hidtidige logo gav god mening i byggefasen, men nu hvor ibrugtagningen nærmer sig, har vi fået designet et iøjnefaldende og let genkendeligt logo med inspiration hentet fra sportsbyens værdier: fælleskab, samarbejde, bevægelse og sundhed”, udtaler centerdirektør Carsten Damgaard.

Det nye logo er en unik, organisk figur, der tager sit afsæt i forbogstaverne “H” og “S” for Holbæk Sportsby. Det består af fem elementer, der i den farvede udgave indeholder de olympiske farver: sort, grøn, blå, gul og rød. De fem farver i logoet repræsenterer mangfoldigheden i sport og idræt for såvel bredde som elite.

Manden bag det nye logo, grafisk designer Peter Ludvigsen, forklarer, at “en virksomheds visuelle identitet er vigtig, fordi vi danner os et indtryk ud fra formsproget alene, så et logo skal signalere de rigtige værdier. Det, synes jeg, vi er lykkedes godt med her”.

Det nye logo kan opleves “live” på en lille film, der bl.a. vises på Holbæk Sportsbys hjemmeside, Youtube og Facebook.

Visionen i Holbæk Sportsby er at skabe et fællesskab med plads til alle – fra genoptræningspatienten til den professionelle eliteudøver. Samspillet mellem de p.t. 22 foreninger og de mange besøgende, der forventes dagligt, skal inspirere til nye måder at være sammen på, både sportsligt og socialt.

Hen over sommeren arbejdes der videre både indendørs og udendørs i Holbæk Sportsby. Resultatet vil kunne ses lørdag den 1. september 2018, hvor der igen afholdes “Åben Sportsby” i tidsrummet 14:00 – 16:00. Her inviteres alle interesserede til selv at opleve, hvor tæt Holbæk Sportsby er på at være en realitet.

Kontakt

Direktør Carsten Damgaard Mobil 2271 2017

Nyt logo til Holbæk Sportsby

Slået op af Holbæk Sportsby i Tirsdag den 3. juli 2018

 

Det går godt med byggeriet

Byggeriet af Holbæk Sportsby går planmæssigt fremad. Håndværkerne er i fuld gang med at bygge vægge og sætte skillerum op i bygningen. De imponerende bassiner i svømmecentret er sat, de er dog ikke klar til at holde vand endnu.

Udenfor er græsbanerne sået, græsset er kommet op, og inden længe skal boldbanerne slås for første gang. Atletikstadion er godt i gang med at blive etableret, efter Kommunalbestyrelsens rigtige beslutning om at flytte atletik fra den oprindelige placering.

Der er etableret snoede stier ned igennem området fra Skagerakvej, og man får et godt indtryk af den oplevelse, det bliver, at gå eller cykle en tur ned igennem området mod selve Holbæk Sportsby bygningen.

Tribunen ved fodboldstadion er støbt. Direkte udgang fra VIP lounge på 1. salen, og tribunen får 300 siddepladser. Der bliver et flot syn ud over tribune og stadion fra VIP loungen på førstesalen.

22 foreninger er lige nu i gang med at søge tider i Holbæk Sportsby. I nden længe skulle denne øvelse, som styres af Holbæk Kommune, meget gerne være på plads, så vi véd, hvor mange foreninger der får deres base i Holbæk Sportsby.

Invitation:

Åben Sportsby for ALLE interesserede holder vi næste gang lørdag den 1. september 2018 kl. 14.00 – 16.00 – mere info om Åben Sportsby på et senere tidspunkt.

 

Holbæk Sportsby

 

Centerdirektør til Holbæk Sportsby er udpeget.

Ansættelsesudvalget for Holbæk Sportsby har udpeget Carsten Damgaard, Holbæk – 58 år – til Sportsbyens første daglige leder.
Primo januar 2018 begyndte rekrutteringsprocessen med at finde den kommende centerdirektør for Holbæk Sportsby, der åbner den 1. januar 2019.

Bestyrelsen i Fonden Holbæk Sportsby indgik aftale med eksternt rekrutteringsfirma ”DGI Facilitetsudvikling” om at forestå selve rekrutteringsprocessen. DGI Facilitetsudvikling har igennem de sidste 10 år opnået stor erfaring med lignende ansættelser i Danmark.

Læs hele pressemeddelelsen her.