Økonomichef til Holbæk Sportsby

Holbæk Sportsby åbner til Nytår 2018/19. Et unikt idræts-og sundhedscenter der samler mange foreninger, Holbæk Sundhedscenter og borgere i Holbæk Kommune. Vores værdier bygger på Fællesskab –Samarbejde – Bevægelse – Sundhed. Holbæk Sportsby består af mange idrætsfaciliteter, herunder et stort svømmecenter, Holbæk Sundhedscenter, som bliver samlet i en bygning på ca. 23.000 etagemeter beliggende på ca. 46 hektar stort område. Se mere på www.holbaeksportsby.dk.

Vi har brug for en nøglemedarbejder, der er ekspert i økonomistyring og IT, og samtidig agere leder for et antal medarbejdere.

Læs hele stillingsopslaget her.

 

Driftschef til Holbæk Sportsby

Holbæk Sportsby åbner til Nytår 2018/19. Et unikt idræts-og sundhedscenter der samler mange foreninger, Holbæk Sundhedscenter og borgere i Holbæk Kommune. Vores værdier bygger på: Fællesskab –Samarbejde – Bevægelse – Sundhed. Holbæk Sportsby består af mange idrætsfaciliteter, herunder et stort svømmecenter, Holbæk Sundhedscenter, som bliver samlet i en bygning på ca. 23.000 etagemeter beliggende på ca. 46 hektar stort område. Se mere på www.holbaeksportsby.dk.

Vi har brug for en nøglemedarbejder, der skal være ansvarlig for alt teknik og vedligehold både ude og inde og samtidig agere leder for et antal medarbejdere.

Læs hele stillingsopslaget her.

Holbæk Sportsby søger nu to ledere

Holbæk Sportsby slår dørene op til årsskiftet, og driftsorganisationen kommer så småt på plads hen over de kommende måneder. Direktør Carsten Damgaard er ansat pr. den 1. maj, og nu følger stillingsopslag på Økonomichef og Driftschef med ansættelse omkring den 1. september 2018.

”Det er to vigtige positioner i vores kommende organisation. Vi skal holde styr på økonomien og administrationen fra dag ét. IT kommer til at ligge under økonomichefens ansvarsområde, mens driftschefen får ansvaret for den totale tekniske drift – herunder CTS, ventilation og vandbehandling m.m. Vedligehold ude og inde hører også under Driftschefens ansvarsområde” udtaler Carsten Damgaard.

Læs hele pressemeddelelsen her.

Nyt logo til Holbæk Sportsby

Det går hurtigt fremad med etableringen af Holbæk Sportsby, som forventes at stå klar den 1. januar 2019. Både indretningen af den imponerende bygning og de inspirerende udenomsarealer med bl.a. tribune, atletikstadion, fodbold-, tennis- og padelbaner samt motionsstier begynder for alvor at tage form. Det er derfor blevet tid til et nyt logo for Holbæk Sportsby.

“Det hidtidige logo gav god mening i byggefasen, men nu hvor ibrugtagningen nærmer sig, har vi fået designet et iøjnefaldende og let genkendeligt logo med inspiration hentet fra sportsbyens værdier: fælleskab, samarbejde, bevægelse og sundhed”, udtaler centerdirektør Carsten Damgaard.

Det nye logo er en unik, organisk figur, der tager sit afsæt i forbogstaverne “H” og “S” for Holbæk Sportsby. Det består af fem elementer, der i den farvede udgave indeholder de olympiske farver: sort, grøn, blå, gul og rød. De fem farver i logoet repræsenterer mangfoldigheden i sport og idræt for såvel bredde som elite.

Manden bag det nye logo, grafisk designer Peter Ludvigsen, forklarer, at “en virksomheds visuelle identitet er vigtig, fordi vi danner os et indtryk ud fra formsproget alene, så et logo skal signalere de rigtige værdier. Det, synes jeg, vi er lykkedes godt med her”.

Det nye logo kan opleves “live” på en lille film, der bl.a. vises på Holbæk Sportsbys hjemmeside, Youtube og Facebook.

Visionen i Holbæk Sportsby er at skabe et fællesskab med plads til alle – fra genoptræningspatienten til den professionelle eliteudøver. Samspillet mellem de p.t. 22 foreninger og de mange besøgende, der forventes dagligt, skal inspirere til nye måder at være sammen på, både sportsligt og socialt.

Hen over sommeren arbejdes der videre både indendørs og udendørs i Holbæk Sportsby. Resultatet vil kunne ses lørdag den 1. september 2018, hvor der igen afholdes “Åben Sportsby” i tidsrummet 14:00 – 16:00. Her inviteres alle interesserede til selv at opleve, hvor tæt Holbæk Sportsby er på at være en realitet.

Kontakt

Direktør Carsten Damgaard Mobil 2271 2017

Nyt logo til Holbæk Sportsby

Slået op af Holbæk Sportsby i Tirsdag den 3. juli 2018

 

Det går godt med byggeriet

Byggeriet af Holbæk Sportsby går planmæssigt fremad. Håndværkerne er i fuld gang med at bygge vægge og sætte skillerum op i bygningen. De imponerende bassiner i svømmecentret er sat, de er dog ikke klar til at holde vand endnu.

Udenfor er græsbanerne sået, græsset er kommet op, og inden længe skal boldbanerne slås for første gang. Atletikstadion er godt i gang med at blive etableret, efter Kommunalbestyrelsens rigtige beslutning om at flytte atletik fra den oprindelige placering.

Der er etableret snoede stier ned igennem området fra Skagerakvej, og man får et godt indtryk af den oplevelse, det bliver, at gå eller cykle en tur ned igennem området mod selve Holbæk Sportsby bygningen.

Tribunen ved fodboldstadion er støbt. Direkte udgang fra VIP lounge på 1. salen, og tribunen får 300 siddepladser. Der bliver et flot syn ud over tribune og stadion fra VIP loungen på førstesalen.

22 foreninger er lige nu i gang med at søge tider i Holbæk Sportsby. I nden længe skulle denne øvelse, som styres af Holbæk Kommune, meget gerne være på plads, så vi véd, hvor mange foreninger der får deres base i Holbæk Sportsby.

Invitation:

Åben Sportsby for ALLE interesserede holder vi næste gang lørdag den 1. september 2018 kl. 14.00 – 16.00 – mere info om Åben Sportsby på et senere tidspunkt.

 

Holbæk Sportsby

 

Centerdirektør til Holbæk Sportsby er udpeget.

Ansættelsesudvalget for Holbæk Sportsby har udpeget Carsten Damgaard, Holbæk – 58 år – til Sportsbyens første daglige leder.
Primo januar 2018 begyndte rekrutteringsprocessen med at finde den kommende centerdirektør for Holbæk Sportsby, der åbner den 1. januar 2019.

Bestyrelsen i Fonden Holbæk Sportsby indgik aftale med eksternt rekrutteringsfirma ”DGI Facilitetsudvikling” om at forestå selve rekrutteringsprocessen. DGI Facilitetsudvikling har igennem de sidste 10 år opnået stor erfaring med lignende ansættelser i Danmark.

Læs hele pressemeddelelsen her.

Kom til ”Åben Sportsby” for ALLE interesserede

Lørdag den 14. april 2018 inviterer Fonden Holbæk Sportsby til ”Åben Sportsby” kl. 13.00 – 15.00. Arrangementet er for ALLE, der kan tænke sig at opleve byggeriet, og ved selvsyn konstatere hvor langt Holbæk Sportsby er nu. Når man står i bygningen, oplever man enorme volumener, og det er interessant bl.a. at se de store bassiner i svømmecentret, er ved at blive samlet.
Kom gerne og invitér meget gerne familie og venner med til et par timer i Holbæk Sportsby. Sæt allerede nu X ved dato og tidspunkt – mere information følger.
Vi ønsker jer alle en rigtig god påske!

Bestyrelsen Fonden Holbæk Sportsby

 

Centerdirektør til Holbæk Sportsby

Rekrutteringsprocessen med at finde den helt rigtige direktør til at stå i spidsen for Holbæk Sportsby, er igangsat. DGI Faciliteter, der er eksperter på at finde egnede kandidater til denne vigtige post, er hyret ind til at drive selve processen, og der bliver nedsat et ansættelsesudvalg, der skal forestå den endelige udvælgelse. Centerdirektøren vil referere til bestyrelsen i Fonden Holbæk Sportsby.

Vi stiler imod at have kommende direktør klar til ansættelse den 1. maj 2018.

Læs mere om denne helt unikke og spændende mulighed, stillings- og personprofil på dette link:

Centerdirektør Holbæk Sportsby  – her sendes også ansøgningen til stillingen.

Ansøgningsfrist er den 14. februar 2018.

 

Bestyrelsen Fonden Holbæk Sportsby.

Godt Nytår fra Holbæk Sportsby

Det går rigtig godt med byggeriet af Holbæk Sportsby. Intet tyder på, at ibrugtagningstidspunktet den 1. januar 2019 bliver forsinket. Det eneste der har drillet, var ønsket om at så græsbanerne i august/ september 2017, for at kunne tage disse i brug allerede i september 2018. Det kunne ikke lade sig gøre grundet de store vandmængder. Alt var ellers kørt i stilling, men såning af græsbanerne må vente til foråret 2018…….hvilket betyder, at den overordnede tidsplan fortsat holder.

 Holbæk Sportsby er godt på vej til at blive lukket af, så der kan komme varme inde i bygningen. I løbet af første halvår 2018 vil der blive inviteret til Åbent Byggeri for alle interesserede. 2017 har været et spændende år, hvor bygningerne har rejst sig over terrænet på Sports Allé i Holbæk. 2018 bliver endnu mere spændende, idet Sportsbyen skal gøres klar til at tage imod de mange brugere og gæster. Om et år er vi meget tæt på ibrugtagning og også på en ny arbejdsplads for de mange ansatte i Holbæk Kommunes Sundhedscenter.

Opsætning af drift organisation og rekruttering af kommende ansatte i Holbæk Sportsby vil blive igangsat i begyndelsen af 2018 – denne proces vil strække sig over det meste af 2018. Stillingsopslag vil løbende blive igangsat. Holbæk Sportsby bliver uden tvivl en rigtig spændende arbejdsplads. 

Med ovenstående information ønsker Holbæk Sportsby Godt Nytår 2018 – næste gang vi går ind i et nyt år, slår Holbæk Sportsby dørene op til Fremtidens Idrætsbillede og Holbæk Sundhedscenter…….
VI GLÆDER OS!

Holbæk Sportsby vandt og er videre i konkurrencen om Danskernes Idrætspris

Holbæk Sportsby vandt og er videre i konkurrencen om Danskernes Idrætspris

Danmarks Radio offentliggjorde her til morgen, at Holbæk Sportsby har vundet vores P4 Region’s indstilling til Danskernes Idrætspris med rekordstort antal stemmer. Antal stemmer offentliggøres på et senere tidspunkt.

Holbæk Sportsby er nu videre i konkurrencen sammen med vinderne af de 7 andre P4 Regioner i Danmark. Det er bestyrelsen i DIF, der afgør, hvem der skal med videre til det store DR Show ”Sport 2017” i Boxen i Herning den 6. januar 2018.

STOR TAK til alle jer der har stemt – vi kan alle være stolte og ydmyge over at så mange ser Holbæk Sportsby som vinder af Danskernes Idrætspris!