Fonden Holbæk Sportsby

Fonden Holbæk Sportsby er etableret den 6. juli 2016. Fonden fungerer som bygherre på projektet i tæt samarbejde med Holbæk Kommune, og skal efter opførelsen fungere som driftsherre fra ibrugtagningstidspunktet og 22, 5 år frem.

Grundtanken for fondens etablering er at sikre, at Sportsbyen løbende udvikles til gavn for de daglige brugere. Det betyder, at fonden løbende geninvesterer de penge, der genereres i Holbæk Sportsby, så der hele tiden er tidssvarende faciliteter, nye oplevelser og ikke mindst et optimalt miljø for motionister såvel som eliteudøvere. Det skal være med til at fortsat at sikre fællesskab, samarbejde og åbenhed på tværs af de mange aktiviteter, der kommer til at være i Holbæk Sportsby.

 

Bestyrelsen består af:

Formand Entreprenør Morten C. Henriksen
Klaus Rasmussen – Advodan
Tommy Vestergaard – Salgsdirektør Brdr. Dahl
Carsten Damgaard – Direktør Holbæk Sportsby

Bestyrelsen vil blive tilført yderligere kompetencer inden for drift frem mod ibrugtagningen af Holbæk Sportsby. I.h.t. OPP kontrakten skal ibrugtagning ske senest den 1. januar 2019.

I.h.t. OPP kontrakten skal ibrugtagning ske senest den 1. januar 2019. Grundet en mindre forsinkelse i.f.t. ibrugtagning har Holbæk Kommune kommunikeret til foreningerne og Holbæk Sundhedscenter, at de skal forvente at være på plads i Holbæk Sportsby fra den 22. februar 2019. Både foreninger og Holbæk Sundhedscenter bliver derfor i deres nuværende faciliteter frem til indflytning i Sportsbyen. Alle – Fonden Holbæk Sportsby, Holbæk Kommune og entreprenørerne arbejder på højtryk for at blive færdige med det imponerende byggeri så hurtigt som overhovedet muligt.