Visionen for Holbæk Sportsby

Gennem nye måder at være sammen på sportsligt og socialt, skal vi i fællesskab skabe en kultur, hvor læring, inspiration og vedkommenhed er nogle af de centrale kendetegn for Holbæk Sportsby.

I Holbæk Sportsby ønsker vi at skabe plads til alle – fra genoptræningspatienten til den professionelle eliteudøver. Hvad enten den enkelte har fokus på det aktive eller mere inaktive, skal samspillet mellem menneskerne skabe mulighed for at lære af hinanden til gavn for individet og for fællesskabet.

Sportsbyens mange aktiviteter skal inspirere til nye og alternative måder at være sammen på – både på et sportsligt og socialt niveau. Derudover skal sammentænkningen af inde og ude samt sundhed og idræt være med til at udfordre eksisterende vaner og traditioner.

Rammerne for alle slags aktiviteter skal være aktuelle både nu og i fremtiden. Vi søger derfor hele tiden at udvikle og tænke alternativt, så alle besøgende oplever en vedkommenhed og lysten at prøve noget nyt.

 

SportsByens faciliteter